واکنش میثاقی به شباهت لباس آلومینیوم به ایتالیا

میثاقی: هنوز تیم های لیگ برتری هستند که لباس برای بازی ندارند
آقای آلومینیوم اگر اسپانسر شما پوما است برای تیم ملی هم هماهنگ کنید !