دستگاه بسته بندی حلوا شکری مسائلی

دستگاه بسته بندی حلوا شکری طراحی و تولید شده توسط ماشین سازی مسائلی 03135723006
انواع فیدرهای 90 درجه و خطی بر روی دستگاه بسته بندی حلوا شکری برحسب نوع خط و متراژ سالن تولید با کلیه ماشین آلات PM25 و PM40 انجام می گردد. قابل نصب و پیاده سازی می باشد فیدر جهت اتوماسیون کردن خطوط تولید و سرعت بخشیدن به تولید استفاده می گردد.
وب سایت: www.masaelipack.com