آرامش فوق العاده با قدرت بی نهایت ضمیر ناخودآگاه

"مراقبه"
فایل پیام های پنهان آرامش یکی از پرکاربردترین فایل های پیام پنهان و یکی از بهترین ابزارها برای مدیتیشن و مراقبه است که در حالت هوشیاری کاملا عادی و نرمال فرد و حتی در خلال فعالیتهای روزانه تاثیرات شگرفی در آرامش اعصاب و آرامش ذهن فرد به طور کاملا سالم و طبیعی دارد.