کتاب های عملی قانون جذب ثروت
nadim nazemi
ندیم ناظمی هستم مولف کتاب های عملی و تمرینی موفقیت مالی : کتاب دسته چک ثروت(قدرتمندترین تمرین فیلم راز ) و دفتر برنامه ریزی ثروتمندشدنبرای دیدن سایت من و دانلود آموزش های رایگان www.nadimnazemi.com/shopو اینستاگرام من www.instagram.com/nadimnazemiحتما کتاب های عملی من را تهیه کنیدتهیه کتاب ها: از سایت من یا اینستاگرام(پیشنهاد میشود) یا دیجی کالا
ادامه...

ویدئوهای کانال