ربات همه کاره تلگرام

ربات همه کاره تلگرام با این ربات میتوانید به سادگی برای خود تبلیغات کنید عضو واقعی به کانال یا گروه خود اضافه کنید و یا ویو بزنید میتوانید این کارها را برای دیگران انجام دهید و درامد کسب کنید و یا حتی با ساخت این ربات برای دیگران کسب درامد کنید http://amozeshgah321.com
برای دانلود فایل دستورات به همراه 50 سوپر گروه به کانال ما بیایید @amozeshgah321