فیلم کوتاه musca

فیلم کوتاه musca نمایشی ست متعارف از یک داستان نامتعارف . روزی عادی و شرایطی معمولی که در آن یک مگس سعی میکند با یک انسان ارتباط برقرار کند . برنده جایزه بفتا و جایزه فیلم کوتاه کمبریج .