حل تمرین فیزیک دوازدهم فصل 1 (حرکت‌ شناسی) - بخش ششم - محمد پوررضا - همیار فیزیک

قسمت اول حل تمرین حرکت با سرعت ثابت از فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی:

در این بخش تمرین 1-6، تمرین 1-7 و سوال 14 از مسائل آخر فصل حل شده است.

مدرس: محمد پوررضا https://www.hamyarphysic.ir/blog

در بخش دوم فصل، حرکت با سرعت ثابت آموزش داده می‌شود. حرکت با سرعت ثابت ساده‌ترین نوع حرکت است و به راحتی می‌توان ادامه حرکت متحرک را در این حالت پیش‌بینی کرد. مهمترین قسمت در این بخش به دست آوردن معادله مکان – زمان از روی نمودار و محاسبه زمان و مکان همرسی دو متحرک است که همیشه مورد سوال واقع می‌شود.