همیار فیزیک
محمد پوررضا
در این کانال ویدئوهای مربوط به آموزش تصویری فیزیک برای دانش آموزان سال دهم، یازدهم و دوازدهم قرار داده می شود.محمد پوررضا ۰۹۳۵۵۴۶۵۹۴۶http://www.hamyarphysic.ir/

ویدئوهای کانال