استاد بهادر کامران ؛ مولف خیلی سبز و طراح قلم چی
بهادر کامران |مدرس فیزیک کنکور
کانال رسمی فیزیک کنکور استاد بهادر کامران مولف کتاب فیزیک خیلی سبز و طراح آزمون های آزمایشی آدرس سایت : https://fizik-konkur.ir شماره ثبت نام در کلاس ها : 09213362873

ویدئوهای کانال