آموزش رایگان فیزیک متوسطه دوم
محمد
در این کانال ویدئوهای مربوط به آموزش تصویری فیزیک برای دانش آموزان سال دهم، یازدهم و دوازدهم قرار داده می شود.محمد پوررضا ۰۹۳۵۵۴۶۵۹۴۶www.hamyarphysic.ir

ویدئوهای کانال