مدیران سرخابی را چه کسی مشخص می‌کند؟

مدیران سرخابی را چه کسی مشخص می‌کند؟
نگاهی به کلی به مشکلات مدیریتی دو تیم استقلال و پرسپولیس؛مدیرانی که وقتی در مدیریت باشگاه فعالیت دارند سکوت میکنند و وقتی از کار کنار میروند شروع به انتقاد کردن میکنند