نصب و ورود تونل ‌های ضدعفونی برای مسابقه فولاد - استقلال

ورود تونل‌ های ضدعفونی در ورزشگاه شهدای فولاد برای میزبانی مسابقات لیگ‌برتر