آیا ماسک زدن سطح اکسیژن را کاهش می‌دهد؟

یک پزشک ایرلندی در یک ویدیو نشان می‌دهد که زدن ماسک چه تأثیری بر روی اکسیژن بدن می‌گذارد.