سبک ارتباطی شما کدام است؟

سبک ارتباطی شما کدام است؟
سه سبک ارتباطی داریم شامل منفعلانه پرخاشگرانه و جراتمندانه
سبک منفعلانه؛ افراد منفعل از حق خودشان می‌گذرند همیشه محتاط هستند و اعتراض نمی کند خودشان را نادیده می گیرند و اجازه می دهند دیگران برایشان تصمیم بگیرند، این افراد باعث می‌شوند دیگران خیلی پرتوقع بشوند و انتظارات خارج از واقعه از آن‌ها داشته باشند، معمولاً از جملات؛ هرچه شما بگویید و هرچه جمع بگوید استفاده می‌کنند.
سبک پرخاشگرانه؛ در این سبک افراد حق دیگران را ضایع می‌کند، همیشه اعتراض دارند، پرخاشگر هستند، به جای دیگران نظر می‌دهند و بجای بقیه تصمیم می‌گیرند این افراد همیشه انگشتشان به سمت بقیه است و معمولاً از جملات؛ تو باید و تو حق نداری استفاده می‌کنند
سبک جراتمندانه؛ در این سبک افراد حق کسی را ضایع نمی کند و اجازه نمی دهند دیگران حقشان را ضایع کنند، این افراد شنونده خوب و فعالی هستند نظرات دیگران را می شنوند و قاطعانه نظر خودشان را می دهند، دیگران را قضاوت نمی کنند و به نظر دیگران اهمیت می دهند، اگر نظر و فکرشان به کسی آسیب نزند بر اساس فکر و نظر خودشان عمل می کنند. معمولاً از کلمات؛ من فکر می کنم، به نظر من و انتخاب من استفاده می کنند.
#روانشناس #مشاوره
#روانکاوی #موفقیت
#زوج_درمانی #ازدواج
#تفکر_مثبت #زندگی_شاد
#تغییر #پرخاشگری
#برنامه_ریزی #طرز_فکر #اضطراب #خوشبختی #خانواده #نیازهای_مردان #شخصیت #خشم #مهارت_حل_مسئله #آشنایی #روانشناسی #تنهایی #نیازهای_زنان #روابط_نامشروع #روابط_اجتماعی #پرخاشگری #عشق #مشاوره_قبل_ازدواج
#مشاوره_حضوری_آنلاین
#روح_اله_مسعودی