آموزش تولید سنگ های مصنوعی

مهندس یاشا باقری
09113269239
مهندس ملیکا گرجی
09027553577
www.nanosil.co
www.cement-plast.com
آموزش تولید سنگ های مصنوعی
تکنولوژی سنگ های مصنوعی متنوع میباشد،شرکت سنگ مصنوعی هونام دوره های آموزشی تولید سنگ های مصنوعی را برگزار کرده و صفر تا صد تولید را به شما آموزش می دهد.