صحبت های احمد سعادتمند پس از یک روز پر مشغله

اظهارات سعادتمند مدیر عامل باشگاه استقلال در ساعات بامدادی پنج شنبه شب پس از یک روز پر مشغله در هتل آزادی