آخرین وضعیت انتقالات شهرخودرو از زبان بادامکی

آخرین وضعیت انتقال سرلک و مرادمند به پرسپولیس و استقلال از زبان حسین بادامکی، مدیر تیم شهرخودرو