اتهامات سنگین خلیل زاده علیه سعادتمند

اتهامات سنگین خلیل‌زاده، رئیس هیات مدیره استقلال به مدیرعامل سابق: اسناد باشگاه استقلال را شخص سعادتمند پخش کرده بود