اظهارات محمود فکری پیش از دیدار با ذوب آهن

ذوب آهن قصد دارد از ما امتیاز بگیرد و کارمان را سخت کند. مصدومیت‌های الان حاصل فشارهایی است که در سال‌های قبل به بازیکنان وارد شده و ربطی به کادر فنی و پزشکی قبلی نداشته است.