لحظه وقوع زلزله ۷.۱ ریشتری در فوکوشیمای ژاپن

فیلمی از لحظه وقوع زلزله ۷.۱ ریشتری در فوکوشیمای ژاپن