روش های پیدا کردن دوستان جدید و ارتباطهای موثر

ایجاد دوستی های جدید هرچند ممکن است مشکل به نظر برسد اما اگر موفق به این کار شوید، بسیار خوشایند خواهد بود.
روش پیدا کردن دوست
فایل آموشی 10 دقیقه ای
دوستان نقش عمده ای می توانند در زندگی ما داشته باشند. در واقع ما با دوستانمان زندگی را از پیش می بریم، پستی ها و بلندی های زندگی مان را با آنها در میان می گذاریم حتی دردها و لذت ها را. بدون حضور دوستان، زندگی کیفیت چندانی نخواهد داشت.

با این حال، اینکه چگونه دوست و یا دوستان جدید پیدا کنیم، گاهی مشکل به نظر می رسد. در اینجا ما چند گام را به شما آموزش می دهیم تا بتوانید دوست و یا دوستان جدیدی پیدا کنیم اما اول از همه انواع دوست را باید بشناسید. در حالت کلی ما سه دسته از دوستان را داریم:

۱) دوستان “سلام-خداحافظ”. این ها افرادی هستند که در مدرسه، دانشگاه و یا سر کار میبینیم و در واقع محیط کاری و مدرسه و زمینه آن باعث می شود که یک سلام احوالپرسی داشته باشیم.

اما این دوستی در همین حد باقی می ماند و صمیمیتی ایجاد نمی شود.

در ابتدای روز که همدیگر را میبینید سلام می دهید و در اخر روز یا حین خروج از محل یک خداحافظی ممکن است داشته باشید. زمانی که از آن محیط کاری و یا مدرسه دور شوید و ارتباط خود را با این محیط قطع کنید این دوستی شما نیز خاتمه پیدا می کند.

۲) دوستان معمولی و اجتماعی. دوستانی که در اجتماع و مناسبت های اجتماعی همدیگر را میبینید. دوستان باشگاهی، دوستان تئاتری و …
منبع:مرکز مشاوره روانشناسی