فیلم
mehrdad
http://www.namasha.com/channelmehrdad
.
http://www.namasha.com/channelmehrdad2
.
https://iran-livetv.com/user.php?u=MehrdadJesusGharonie
.
https://iran-livetv.com/user.php?u=mehrdadgharouni
.
http://www.mp4.ir/mehrdadjesus
.
http://mihanvideo.com/channel/mehrdadgh/

کانال های تلگرام شامل صدها فیلم و ویدیو و موعظه و کتاب و کلیپ و سرودهای پرستشی
https://t.me/joinchat/AAAAAEEAlU4s2LifpO9mag
.
https://t.me/sasantavasooli
.
https://t.me/haleloyah
سایت کتابها و فیلم های مسیحی
http://www.farsilib.com/movies.html
ادامه...

ویدئوهای کانال