تا 22 شهریور بدهی برانکو را پرداخت می‌کنیم

رسول پناه : تا 22 شهریور بدهی برانکو را پرداخت کنیم هیچ خطری در خصوص بسته شدن پنجره ی نقل و انتقالات باشگاه تهدید نمی کند