آهنگ اصلا صداش کردی از بنیامین بهادری

متن آهنگ اصلا صداش کردی از بنیامین بهادری
هر کی به من میرسه ازم اینو می پرسه
اون تو رو تنهات گذاشت اون تو رو دوست نداشت
یا تو رهاش کردی کم اعتناش کردی
تو هم نگاش کردی تو هم تلاش کردی؟
وقتی که داشت می رفت وقتی میذاشت می رفت
اصلا صداش کردی گریه براش کردی؟
نه دست من نه دست اون بود