ویدئویی تکان‌دهنده از حضور کادر درمان در کوه صفه اصفهان

ویدئویی تکان‌دهنده از حضور کادر درمان و بیماران کرونایی در کوه صفه اصفهان؛ کنار مردمی که درحال تفریح بودند هم با بازنشر‌های زیادی همراه بود.
ادامه ویدئو در لینک زیر میتوانید مشاده کنید:
https://www.rouydad24.com/fa/news/239289