آموزش حرکت شنا

حرکت شنا در بدنسازی و تمرین در منزل یکی از حرکات موثر است و بشدت عضلات سینه را درگیر می کند. با تمرین های فیتیار به تناسب اندام دلخواه خودتان برسید.
https://fityar.org/Post/Exercises/push-ups