با چه افرادی ازدواج نکنیم

شناخت قبل از ازدواج آینده شما را تضمین می کند. خانم حلیمه باصفت مشاور و روانشناس در این کلیپ توصیه های مهمی دارد . . . . . . تعیین وقت مشاوره حضوری و تلفنی از طریق سایت basefat.ir و یا شماره تلفن 07132318862 . . .. Aparat.com/halimeh_basefat Instagram.com/halimeh_basefat