ایران واکسن کرونا را پیش خرید کرده است؟

پاسخ محمدرضا شانه سازرئیس سازمان غذا و دارو را درباره پیش خرید واکسن کرونا در گفتگو با یوسف سلامی گزارشگر صداوسیما مشاهده کنید.