حرکت جلو بازو دمبل تک دست ایستاده روی نیمکت بالاسینه

عضلات هدف :
جلو بازو

نام های دیگر حرکت :
جلو بازو دمبل روی میز شیبدار تک دست
جلو بازو ایستاده تک دست روی میز بالاسینه با دمبل

نام انگلیسی حرکت :
standing one arm dumbbell curl over incline bench

نحوه انجام حرکت جلو بازو دمبل تک دست ایستاده روی نیمکت بالاسینه

1. پشت یک نیمکت بالاسینه حرکت جلو بازو لاری دمبل تک دست را مطابق ویدیو انجام بدید.
2. پس از اتمام تعداد مورد نظر حرکت را برای دست مخالف تکرار کنید.
3. هنگام بالا آوردن دمبل، بازو شما باید ثابت و چسبیده به میز باشد و تنها آرنج و ساعد شما حرکت کند.
4. در هنگام بالا آوردن دمبل نفس خود را خارج کنید و هنگام پایین آوردن دمبل نفس بگیرید .
https://fityar.org/Post/Exercises/standing-one-arm-dumbbell-curl-over-incline-bench

باشگاه فیتیار با این هدف به وجود اومده که با بهترین روش، سلامتی رو به مردم ایران هدیه بده و باعث بشه که علوم تغذیه سنتی و مدرن رو در حین رژیم درمانی، آموزش بده.
https://fityar.org/