چگونه بعد از جراحی تعویض مفصل ران درست دراز بکشیم

در این ویدیو دکتر مهرداد منصوری "جراح لگن و مفصل ران" بصورت عملی به شما یاد میدهد که بعد از یک جراحی تعویض مفصل ران چگونه باید بطور صحیح بر روی تخت دراز کشید تا احتمال دررفتگی مفصل مصنوعی ران خود را به حداقل برسانید