نقاط قدرت و ضعف تیم فوتبال پاختاکور

سپهر حیدری، بازیکن اسبق پرسپولیس: کارهای ترکیبی بهترین تاکتیکی است که می‌توان با آن نظم دفاعی پاختاکور را بهم ریخت