تکنیک رفع پرخاشگری و بیقراری-رازساده

یکی از دلائل مهم در بیقراری و پرخاشگری و بیش فعالی بچه ها بسته بودن چاکراهای فرعی کف دست و عدم تخلیه انرژی های اضافه بدن به بیرون است که به سادگی قابل درمان است.فقط کافی است....