اظهارات پیشکسوتان پرسپولیس درمورد مشکلات فوتبال ایران

اظهارات پیشکسوتان پرسپولیس درمورد مشکلات فوتبال ایران
مهرداد میناوند: فوتبال را چند اکیپ مافیایی اداره می‌کنند و مدیران عامل هیچ‌کاره‌اند.
حمید استیلی: در انتخاب مدیران تخصص مهمترین موضوع است.