سعید عزت ‌اللهی به وایله دانمارک پیوست

باشگاه وایله دانمارک با انتشار این ویدئو خبر از جذب سعید عزت‌اللهی، هافبک ایرانی فصل گذشته یوپن بلژیک دارد