حل تمرین حرکت‌ شناسی (فیزیک دوازدهم) - بخش پنجم - محمد پوررضا - همیار فیزیک

قسمت پنجم حل تمرین شناخت حرکت از فیزیک دوازدهم:

در این بخش مسائل آخر فصل از سوال 9 تا 13 حل شده است.

مدرس: محمد پوررضا https://www.hamyarphysic.ir/blog

در بخش اول فصل حرکت‌شناسی با مفاهیم متعددی مانند جابجایی، مسافت، سرعت متوسط، تندی متوسط، سرعت لحظه‌ای، تندی لحظه‌ای، شتاب متوسط و شتاب لحظه‌ای آشنا می‌شویم که تمام این موارد در طول فصل به وفور تکرار می‌شوند و ما باید از همین ابتدا تمام مفاهیم را به طور کامل بلد باشیم. در این قسمت با نمودارهای مکان زمان، سرعت زمان و شتاب زمان آشنا می‌شویم که این موارد نیز پای ثابت سوالات امتحان نهایی و تست کنکور هستند.