تا جایی که بتوانیم مسابقات لیگ را به تعویق می‌اندازیم

اظهارات مسجدی در خصوص تعویق یک‌هفته‌ای مسابقات لیگ برتر
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی:
طی مذاکراتی که با کارشناسان بهداشت داشتیم، تا جایی که بتوانیم مسابقات ورزشی را به تعویق می‌اندازیم.
همانطور که در بورس تحلیل لحظه‌ای وجود دارد، بررسی‌ها در خصوص کرونا هم هفته‌ای انجام می‌شود که به همین خاطر تصمیم گرفتیم لیگ بیستم با 6 روز تأخیر شروع شود.