کاربرد برج خنک کننده(کولینگ تاور)در صنعت

1_به چه دلیل از برج خنک کننده (کولینگ تاور)در صنعت استفاده میکنیم ،جایگزینی بهتر وجود دارد؟
2_کاربرد برج خنک کن در صنعت چه می باشد؟
3_ویژگی مهم و اصلی آب در خنک کردن تجهیزات صنعتی چیست؟
گروه کارخانجات دما گستر
برای رسیدن به جواب سوالات بالا و اطلاعات بیشتر به سایت مراجع فرمایید.
https://zaya.io/tzrub