حرکت شنا هندی

عضلات هدف :
دلتوئید
سینه
پشت بازو

نام دیگر حرکت :
شنا هندو

نام انگلیسی حرکت :
Hindu push up

نحوه انجام حرکت شنا هندی

1. برای انجام این حرکت پاهارو بیشتر از عرض شانه باز کنید و باسن رو بالا داده و پوزیشن V بگیرید.
2. سپس کل بدن رو به سمت پایین ببرید و حرکت شنارو تا جایی انجام بدید که کل بدن نزدیک به زمین شود.
3. هنگام پایین آمدن نفس را خارج کنید و هنگام بالا رفتن نفس بگیرید.
https://fityar.org/Post/Exercises/hindu-pushup

خدمات مرکز تناسب اندام فیت یار :

دریافت برنامه تمرینی : زیر نظر متخصصین فیزیولوژی ورزشی و مربی بین المللی بدنسازی و آمادگی جسمانی
دریافت رژیم غذایی : زیر نظر متخصص تغذیه و پزشک برای همه اهداف و شرایط
دریافت برنامه اصلاحی : بهبود ناهنجاری های اسکلتی یا عضلانی زیر نظر متخصصین حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
https://fityar.org/FrontCMS/Post/Exercises