ورود مربیان خارجی ممنوع نیست

طبق اعلام رئیس دیوان محاسبات کشور ورود مربیان خارجی به ایران ممنوع نیست
مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور: مسئولان ورزش نظارت دقیق تری بر قرارداد‌ها داشته باشند