افزایش اشتها و تناسب اندام با فشار نقاط بدن

در طب فشاری نقاط بدن را که در طب سوزنی با سوزن زدن تحریک میشوند را با فشار تحریک میکنند.
با فشار و تحریک این نقطه از لاغری و بی اشتهایی رها شوید و میل به غذا خوردن پیدا میکنید.
فشار این نقطه برای بچه هایی که بد غذا و بی اشتها هستند خیلی خوب جواب میدهد.