قایدی: تجربه اولین بازی ملی برایم خیلی هیجان انگیز بود

مهدی قایدی: تجربه اولین بازی ملی برایم خیلی هیجان انگیز بود . حس خوبی گرفتم و امیدوارم حضورم ادامه دار باشد