ارلینگ هالند مهاجم زهردار نروژی در سن 22 سالگی

ارلینگ برات هالَند بازیکن فوتبال اهل نروژ است.او اصالتا نروژی است ولی در لیدز انگلستان به دنیا آمده است