نخستین تصاویر از خسارت زلزله ۵ ریشتری «قلعه خواجه» خوزستان

خسارت زلزله ۵ ریشتری «قلعه خواجه» خوزستان