معرفی سایت های خوب در زمینه تدریس خصوصی ریاضی

معرفی سایت های خوب در زمینه تدریس خصوصی ریاضی در این ویدیو ارائه شده است.
1- سایت ایران مدرس: https://www.iranmodares.com/index.php
بزرگترین سایت تدریس خصوصی ایران
ارتباط مستقیم با مدرسین تدریس ریاضی
نزدیک به 20000 مدرس تا سال 98
2- سایت تدریس ریاضی: http://www.tadris-riazi.com/
تخصصی ترین سایت تدریس خصوصی ریاضی
مشاهده لیست کامل مدرسین ریاضی و نرخ کلاس
مشاهده شماره تماس اساتید و ارتباط بدون واسطه
https://teaching.iranmodares.com/teaching-index.php?metaword=%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C