مسن‌ ترین زوج جهان

یک زوج مسن در اکوادور ازدواج خود را به عنوان قدیمی‌ترین ازدواج در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رساندند.