10 ورزش کالری سوز

10 تا از بهترین ورزش ها با میزان کالری سوزی در چند وزن مختلف رو برات گفتم که حالش رو ببری

یه سر به پیچ اینستاگرام حتما بزن که کلی از این ویدیو ها و نکته هایی کاربردی داره که فکرشم نمیکنی
www.instagram.com/mohammadshahedi__
امیدوارم مفید بوده باشه