توضیحات شاه حسینی در خصوص نامه فیفا به فدراسیون فوتبال

شاه‌حسینی، رئیس اسبق کمیته انضباطی: نامه FIFA به دلیل اطلاعات غلطی است که از سوی فدراسیون فوتبال به آنها داده شده است