آموزش عملی نرمش های مرحله دوم بعد از جراحی تعویض مفصل لگن

دکتر مهرداد منصوری "جراح لگن و مفصل ران" بطور عملی به شما یاد میدهد که برای تقویت عضلات لگن و ران خود بعد از جراحی تعویض مفصل ران چه نرمش هایی را باید انجام دهید.