در نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس با رییس بانک مرکزی چه گذشت؟

رییس بانک مرکزی ضمن تشریح نتایج نشست مشترک با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد: شرایط بازار ارز، شرایط خاصی است و ممکن است تغییرات مهمی در انتظار بازار ارز باشد.