پهلو گرفتن قایق حامل ۳۷۰ پناهجو درجزیره لمپدوسا ایتالیا

نیرو‌های گارد ساحلی و پلیس ایتالیا این قایقی حامل ۳۷۰ پناهجو را که احتمال خطر واژگونی داشت به ساحل هدایت کردند.